Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Protestants Christelijke School voor Zeer Moeilijk Lerenden    

Open dag! Dinsdag 22 januari 2019
Kennismaken met De Regenboog VSO

Stages

De school richt zich erop, dat alle leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan een passende werkplek hebben gevonden. En een werkplek, waarin ze de geleerde vaardigheden kunnen toepassen.
Daarom neemt ‘arbeidstoeleiding’ in ons onderwijs een zeer belangrijke plaats in.

De leerlingen volgen 3 soorten stages:
=         Interne stage
=         Groepsstage
=         Externe stage 

 

De interne stages vinden in de bekende en veilige omgeving van de school plaats. De Regenboog biedt interne stages op de werkgebieden: Consumptieve Techniek, Techniek, Huishouding, Schoonmaken, Administratief en Groen.

In een groepstage werken leerlingen uit de midden- en bovenbouw onder begeleiding van een assistent op een leerwerkplek buiten de school. Voorbeelden van leerwerkplekken zijn een supermarkt, de professionele keuken, de winkel van een verzorgingstehuis, het natuurcentrum, schoonmaak in een verzorgingstehuis, een inpakbedrijf.

Bij de externe stages loopt de leerling zelfstandig stage buiten de school en leert hij/zij te functioneren als werknemer en te werken in een arbeidsorganisatie. Hiermee ontwikkelt de leerling een professionele beroepshouding.

 

Deze stages worden gevolgd bij zorginstellingen zoals Pameijer, Middin, en in het bedrijfsleven in bijvoorbeeld supermarkten, bouwmarkten, garages, horecagelegenheden.