Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Protestants Christelijke School voor Zeer Moeilijk Lerenden    

Open dag! Dinsdag 22 januari 2019
Kennismaken met De Regenboog VSO

Informatiekanalen

Vaste contactmomenten 

 

Wij vinden het belangrijk om een goed contact met de ouders/verzorgers  van onze leerlingen te hebben. Hierdoor kunnen wij elkaar helpen bij de ontwikkeling van de jongere.

 

Gedurende het schooljaar houden wij contact met ouders op de volgende manieren:

 

We hechten veel waarde aan een goede communicatie met ouders en verzorgers. Daartoe zijn er in een schooljaar een aantal vaste contactmomenten waarop we u graag ontmoeten.

•             Aan het begin van het schooljaar wordt met elke ouder een startgesprek gehouden. In dit gesprek kunt u aangeven hoe u van de vorderingen van uw kind op de hoogte wil worden gehouden en hoe u verder betrokken wil worden bij het onderwijs op school. 

•             Halverwege het schooljaar en in de laatste maand van het schooljaar zijn er besprekingen over het ontwikkelingsperspectief en over de doelen die worden gesteld voor de volgende periode van (ongeveer) een half jaar. 

•             Een andere wijze van contact wordt gevormd door de agenda van de leerling waarin kort gecommuniceerd kan worden over zaken die van belang zijn voor leerkracht of ouder. 

•             In onze nieuwsbrieven, die gemiddeld om de acht weken door leerlingen en leerkrachten worden samengesteld, staat uitgebreide informatie over wat er op school allemaal gebeurt. U vindt deze nieuwsbrieven ook terug op de website.

 

Thema-ouderavonden

Ieder schooljaar organiseert de school in het najaar een speciale thema-avond waar informatie gegeven wordt over een onderwerp waarvoor ouders belangstelling hebben. Datum en onderwerp worden tijdig bekend gemaakt.

 

Schoolgids

In onze uitgebreide schoolgids staat alle informatie die ouders moeten weten. In deze schoolgids staan veel praktische zaken zoals het ziekmelden, hoe het overblijven is geregeld en bijvoorbeeld de vakantieregeling. Ook staat uitgebreid ons onderwijs beschreven, het gebruik van de profielen binnen ons onderwijs, de manier waarop stages gelopen kunnen worden en hoe de uitstroom plaatsvindt.

Download hier de schoolgids